شیوه های پرداخت

شیوه های پرداخت :

 

در حال حاضر برای خرید از سایت pascal24.com فقط از طریق درگاه های اینترنتی امکان پذیر می باشد .