رویه بازگرداندن کالا

برای بازگرداندن کالا لازم است ابتدا موضوع را حد اکثر 72 ساعت بعد از تحویل کالا به امور مشتریان پاسکال 24 اطلاع دهید. برای تماس یکی از این دو روش را انتخاب کنید: 1- با شماره امور مشتریان تماس بگیرید 2- در اکانت کاربری خود، در بخش خریدهای من وارد شده و به امور مشتریان پاسکال 24 ایمیل ارسال نمایید. در ایمیل، درخواست خود را به همراه شماره فاکتور و علت بازگشت کالا ارسال بفرمایید تا امور مشتریان درخواست شما را بررسی کرده و طی یک روز کاری با شما تماس بگیرند. در این تماس، ممکن است از شما خواسته شود از محصول یا بسته خود که قصد بازگرداندن آن را دارید عکس ارسال نمایید و کمی تأمل نمایید تا مشکل شما بررسی شود. در صورت تأیید مرجوعی کالا، زمان و روش بازگرداندن آن با شما هماهنگ می شود. بعد از تأیید و هماهنگی برای بازگرداندن کالا، لطفا مشخصات خود شامل شماره فاکتور، شماره همراه و نام خود را به همراه محصول از روش های اعلام شده توسط امور مشتریان برای ما ارسال کنید